PKP – Memorandum Informacyjne

Spółka PKP S.A powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe i od 1926 roku stara się tworzyć warunki do obsługi transportowej kraju łącząc tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii.

Nasza firma zwyciężyła w przetargu na zaprojektowanie i przygotowanie do druku dokumentacji związanej z planami dotyczącymi zagospodarowania terenów w okolicach dworców kolejowych siedmiu polskich miast. W zakresie prac Kiwi Marketing był przede wszystkim skład i łamanie tekstu oraz opracowanie graficzne materiałów informacyjnych. Przygotowane przez nasz Zespół prospekty w estetyczny i uporządkowany sposób prezentowały najważniejsze informacje w zakresie planowanych przez PKP inwestycji deweloperskich.

Related Projects

Top